Ordered before 17:30, shipped today - Support: 0850 473 77 17

Track Your Order

All Categories

 • All Categories
 • Dış Ortam Kabinleri
 • 12U IP55 Dış Ortam Kabini
 • 16U IP55 Dış Ortam Kabini
 • 20U IP55 Dış Ortam Kabini
 • 26U IP55 Dış Ortam Kabini
 • 7U IP55 Dış Ortam Kabini
 • 9U IP55 Dış Ortam Kabini
 • Fiber Optik Çözümlerimiz
 • Fiber Optik Adaptörler
 • Fiber Optik Patch Kablolar
 • Fiber Optik Patch Paneller
 • Fiber Optik Pigtailler
 • Yeraltı Ek Kutuları
 • Fiber Optik Kablolar
 • Bükülü Gevşek Tüp Harici Tip Fiber Optik Kablolar
 • Çok Tüplü Zırhlı PE Dış Kılıflı Fiber Optik Kablolar
 • Dahili Tip Fiber Optik Kablolar
 • Havai Tip Fiber Optik Kablo
 • indoor / Outdoor Tek Tüplü Fiber Optik Kablolar
 • Tek Tüplü ,Zırhlı PE Dış Kılıflı Kablolar
 • Network Bakır Ürünleri
 • Keystone Jack Modules and Plugs
 • Network Kabloları
 • Patch Kablolar
 • Patch Panels
 • Faceplates & Wall Outlets
 • Ortam izleme sistemleri
 • 1-Wire Sensörler
 • AC-DC Metreler
 • Aksesuarlar
 • Analog Sensörler
 • Can Sensörler
 • Genişletme Modülleri
 • Güç Dağıtım Ünitesi
 • Kablosuz Ürünler
 • Kameralar
 • Uzak İzleme Üniteleri
 • Rack Kabin ve Aksesuarları
 • Çekmeceler
 • Diğer Aksesuarlar
 • Dikey Kablo Düzenleyiciler ve Kablo Kanalları
 • Dikili Tip Kabinler
 • 12U Rack Kabinet
 • 16U Rack Kabinet
 • 20U Rack Kabinet
 • 22U Rack Kabinet
 • 26U Rack Kabinet
 • 32U Rack Kabinet
 • 36U Rack Kabinet
 • 39U Rack Kabinet
 • 42U Rack Kabinet
 • 45U Rack Kabinet
 • 47U Rack Kabinet
 • Duvar Tipi Kabinler
 • 12U Duvar Tipi Kabinet
 • 15U Duvar Tipi Kabinet
 • 16U Duvar Tipi Kabinet
 • 18U Duvar Tipi Kabinet
 • 20U Duvar Tipi Kabinet
 • 21U Duvar Tipi Kabinet
 • 4U Duvar Tipi Rack Kabinet
 • 6U Duvar Tipi Kabinet
 • 7U Duvar Tipi Kabinet
 • 9U Duvar Tipi Kabinet
 • Fan Termostat Modülleri
 • Kapama Panelleri
 • Priz Grupları
 • Raflar
 • Soho Kabinler
 • 12U Duvar Tipi Soho Kabinet
 • 3U Duvar Tipi Soho Kabinet
 • 4U Duvar Tipi Soho Kabinet
 • 6U Duvar Tipi Soho Kabinet
 • 7U Duvar Tipi Soho Kabinet
 • 9U Duvar Tipi Soho Kabinet
 • Yatay Kablo Düzenleyiciler
 • Veri Merkezleri

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

 

a) Www.agkablosu.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten petrol mh. İnegöl cd. No:7/3A kartepe Kocaeli adresinde mukim Emtekno Elektrik Elektronik Makine Tek.San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle "Emtekno” olarak anılacaktır).

 

b) Www.agkablosu.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu Turksport’un sahip olduğu internet sitesi Www.agkablosu.com ‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

 

3.1. Emtekno’ nun, Www.agkablosu.comüzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

 

3.2. Emtekno’ nun, Www.agkablosu.comüzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Emtekno ya ait Www.agkablosu.comadresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Turksport adına ayıpsız olarak teslimidir.

 

3.3. Emtekno, Www.agkablosu.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Www.agkablosu.com ’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

3.4. Www.agkablosu.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Emtekno tarafından belirlenecek ve Www.agkablosu.com ’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Emtekno, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Www.agkablosu.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. Üye, Www.agkablosu.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Emtekno’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

4.2. Üye, Emtekno tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Turksport’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Emtekno’nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

4.3. Üye, Www.agkablosu.com ’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, Www.agkablosu.com ’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla işlem yapabilirler. Üyenin yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, Emtekno ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyelerin Www.agkablosu.cominternet sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Emtekno nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

4.4. Www.agkablosu.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Emtekno ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Emtekno’nun üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.5. Emtekno, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,Www.agkablosu.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Emtekno 'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

4.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

4.7. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Emtekno’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Emtekno’nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

4.8. Emtekno ’nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Emtekno ’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

4.9. . Www.agkablosu.com ’da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Www.agkablosu.com’un sunumu Emtekno ’ nun ya da Emtekno ’nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

4.10. Emtekno tarafından Www.agkablosu.cominternet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

4.11. Emtekno, Www.agkablosu.com internet sitesi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Emtekno, üyenin Www.agkablosu.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

4.12. Www.agkablosu.com internet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Emtekno ’nun kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Emtekno tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Emtekno tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Emtekno nun ve kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Emtekno’yu sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Emtekno’nun müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

 

4.13. Emtekno, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Emtekno’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Emtekno’nun haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

4.14. Www.agkablosu.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye internet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

4.15. Emtekno, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya internet sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

4.16. Turksport, Www.agkablosu.com ’da mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve Www.agkablosu.com ’u kullanma koşulları ileWww.agkablosu.com ’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Www.agkablosu.com ’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Www.agkablosu.com ’da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Www.agkablosu.com’un kullanımı ya da Www.agkablosu.com ’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. Emtekno, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

4.17. Emtekno, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

4.18. Taraflar, Emtekno’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

4.19. Emtekno, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Www.agkablosu.cominternet sitesinin ilgili bölümden iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

 

4.20. Www.agkablosu.com üzerinden, Emtekno’nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Www.agkablosu.comüzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Emtekno ’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, üyelerin kendi sorumluluğundadır. Emtekno bu tür link verilen internet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Emtekno ’nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

 

4.21. Emtekno, Www.agkablosu.com ’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Www.agkablosu.com’da üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Www.agkablosu.com ’da muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Www.agkablosu.com’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Www.agkablosu.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Www.agkablosu.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Emtekno nun Www.agkablosu.com ’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

5. DEVİR

Emtekno, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Emtekno işbu "Internet Sitesi Kullanım Koşullarını" geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Emtekno açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Emtekno’nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Emtekno tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Emtekno üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

8. İHTİLAFLERİN HALLİ

 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

9. YÜRÜRLÜK

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.


Logo Brands

Hcs
Mirsan
günko
Ecolan
Raksis
Optoway Datacenter Infrastructure
Canovate
vutlan kontrol sistemleri